Kporie Kristmas!

Dicn/ December 25, 2021/ Uncategorized/ 0 comments

Ka i n’ ekporibe, biko echefukwana ihe ndi di ezi mkpa o bu maka ya: Ihunanya Chineke n’ ebe Mmadu no (Ihunanya), Onyinye di Oke Onu Chineke Nyere Mmadu (Inye Ihe), Olileanya, Onu (Joy), Ihe-Iribaama, Ihe-Idi-Mma Puru Iche, Ihe-Idi-Ocha Di Nso, Mbido Ihe Ohuru, Dirigaba.